สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพังกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)212966----1178159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100026800661041680066 มิตรภาพ 6กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)3021266----15682011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)112386----49864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลนกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)102416----51864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100066800701041680070 บ้านดอนหวายกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)152316----46864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานางนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)2321006443--167111514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)4021356923--267112414ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)122476----59876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตงนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)72226----29843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวงนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)4521586753--278112515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทองนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)162676----838106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100376800761041680076 ประชาสามัคคีนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)372886----12581611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2