สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410101536804301041680430 บ้านจอมศรี1จอมศรีเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)-ban_ktnb@hotmail.co.th http://http://data.bopp-obec.info/web/?17.8335337136102.888934386
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์6จอมศรีเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)- -17.8107282102.8603225
410101556804321041680432 บ้านหนองบ่อ10จอมศรีเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042220220 17.8671373628102.929737815
410101566804331041680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ4จอมศรีเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042180260eddsent@hotmail.com -17.8283399967102.903721333
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ7จอมศรีเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)062145509641010158@udn1.go.th www.17.791382663102.858106345
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์2จอมศรีเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี) 17.852644102.898171
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุ10บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042 146028sangsa_w@hotmail.com 17.7098410169102.852732174
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาว8บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042278536 www.ฺBantinschool.com17.6983557301102.876430742
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยา5บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)suwapat_toy@hotmail.com http://schoolweb.eduzones.com/NICOMNONSOMBOON/17.676186102.789245
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์13บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)0611524644 17.664661102.789269
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้3บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)donkeaw.sc@obec.moe.go.th -17.7316008522102.855944178
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้ว6บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)-phayaop@hotmail.com -17.7109287159102.870328518
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่2บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042220203napoonsub@gmail.com 17.753132102.8781184
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์14บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042146169moomon@hotmail.com www.moomonphonsawang.ac.th17.690089102.855702
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด4บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)0-4225-0607- yamkanonkam.ac.th17.6690899731102.816080947
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำ9บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)04222020641010193@udn1.go.th www.laoschool.th.my และdata.bopp-obec.info17.7611579524102.890414356