สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101536804301041680430 บ้านจอมศรีจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3421086----14281811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)222856----1078139ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101556804321041680432 บ้านหนองบ่อจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3421106----14481811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101566804331041680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)2721266----15381911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)6321526853--300112715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)352966553--186111715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)4541066363--187131415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาวบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)152706----858115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยาบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)212886----1098149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)142266----40853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)372816----1188159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้วบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)112256----36855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)252476----72893ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)202446----64883ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาดบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)362886443--168111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3421136293--176111615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2