สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืน1เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)042111797elungschool@gmail.com 17.454408102.694001
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่ง3เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)0809021893Banjumpaschool.Udon1@gmail.com https://www.facebook.com/BanjumpaSchool17.4538866588102.673704204
410100196801121041680112 บ้านจำปา10เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)0818713345banpongschool@hotmail.com 17.4480201457102.637184858
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 67เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)0817399785namkem285@gmail.com http://bannongnakem.com17.4288888892102.626777775
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็ม8เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)04212559641010022@udn1.go.th -17.4323045728102.691516859
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์13เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)0856836155- -17.410896102.646607
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอด16เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)042-125502 17.4605514102.6969305
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคน5เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)- -17.460652102.737368
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์11เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)042220230- -17.4797376197102.715961337
410100266801161041680116 บ้านนาเยีย6เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)-- -17.452241102.721271