สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืนเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)5321356663--254112316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่งเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)142576----71895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100196801121041680112 บ้านจำปาเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)142446----58874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)112255----36753ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็มเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)202456----65886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--196----19632ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอดเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)2721286593--214111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคนเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)242686383--130111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)182836273--128111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100266801161041680116 บ้านนาเยียเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)122296----41854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1