สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410101266804821041680482 รัฐประชา 5092โนนหวายหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)042-29827241010127@udn1.go.th www.facebook.com/bannonwaischooludn117.1608886719102.576164246
410101276804841041680484 บ้านโนนหวาย1โนนหวายหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)042298543- -17.1478770238102.577072607
410101286804851041680485 บ้านหนองเม็กห้วยทราย4โนนหวายหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)042 25073741010129@udn1.go.th http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php17.1378773382102.555325617
410101296804861041680486 บ้านโคกหนองแซง6โนนหวายหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)-- 17.129779099102.588057518
410101306804871041680487 บ้านเสาเล้า3โนนหวายหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)04228692441010131@udn1.go.th 17.1263727541102.579987771
410101376804831041680483 บ้านหนองอ้อ2หนองอ้อหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)042289284- -17.178495102.570412
410101386804881041680488 บ้านโนนสำราญ5หนองอ้อหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)-- -17.1812222221102.557666667
410101396804931041680493 ชุมชนหนองแสง9หนองอ้อหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)-wanghee@windowslive.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168049417.225041102.571921
410101406804941041680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ8หนองอ้อหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)0879529648banmakya680490@gmail.com 17.205983553102.579218059
410101426804901041680490 บ้านหมากหญ้า2หมากหญ้าหนองวัวซอ41360กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)0625374931Ohm.guitar@gmail.com http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?School_ID=1041680492&id=26513&page=banner_web&id=26513-17.2452731182102.602775356
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์5หมากหญ้าหนองวัวซอ41360กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)0956539611bdbschool2559@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168048017.192473102.654396