สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101266804821041680482 รัฐประชา 509โนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)3721066----14381811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101276804841041680484 บ้านโนนหวายโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)52319311----245141810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410101286804851041680485 บ้านหนองเม็กห้วยทรายโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)52566----61885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101296804861041680486 บ้านโคกหนองแซงโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)192706----898115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101306804871041680487 บ้านเสาเล้าโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)52236----28841ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101376804831041680483 บ้านหนองอ้อหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)3321317----16491811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101386804881041680488 บ้านโนนสำราญหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)182266----44864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101396804931041680493 ชุมชนหนองแสงหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)303946----12491412ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101406804941041680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)2111376423--200102014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101426804901041680490 บ้านหมากหญ้าหมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)4921616713--281112615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)222676313--120111114ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1