สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410101726803901041680390 บ้านนาบัวไผ่วิทยา9นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)063-9765975- http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680391&Area_CODE=410117.5621865183102.985943264
410101736803911041680391 บ้านยางซอง10นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)0833451427nasaipen@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168039217.5513829664102.974429727
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วง7นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)042-18027341010175@udn1.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168039817.5505953028102.959961891
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดม11นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)-tanardschool@gmail.com -17.524647521102.99048314
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาด4นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)0810615799naphu_school@hotmail.com gg.gg/naphuschool17.5423041682103.005623817
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา9สร้างแป้นเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)042220212 17.5493293102.9412984
410102076803941041680394 บ้านทอนดอนยาว4สร้างแป้นเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)0872238564bansangpan@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/index_view_area_service.php?School_ID=104168039617.5037703955102.973153486
410102086803961041680396 บ้านสร้างแป้น2สร้างแป้นเพ็ญ41500กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)04225152441010209@udn1.go.th 17.5139293544102.933724523
410102096803971041680397 บ้านหว้าน5สร้างแป้นเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)0660207070- http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?School_ID=104168038317.481962102.9650159