สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101726803901041680390 บ้านนาบัวไผ่วิทยานาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)312986----12981611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101736803911041680391 บ้านยางซองนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)252796----10481310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วงนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)222606----828106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดมนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)232916----1148148ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาดนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)182586----768105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยาสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)122556----67885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102076803941041680394 บ้านทอนดอนยาวสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)3721146----15181911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102086803961041680396 บ้านสร้างแป้นสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)4321086----15181911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102096803971041680397 บ้านหว้านสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)152366----51864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1