สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100746800291041680029 ชุมชนสามพร้าวสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)148660118----749243134ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100756800301041680030 บ้านหนองบุนาหล่ำสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)2121256----14681811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100776800311041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)183636----81996ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100786800321041680032 บ้านหนองคอนแสนสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)63126----18922ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100796800331041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้องสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)282756----1038136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100816801001041680100 บ้านอี่เลี่ยนหนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)4521616----20682610ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100826800021041680002 บ้านเซประชาอุทิศหนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)232756----988125ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100836801061041680106 บ้านโก่ยหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)92466----55877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100846801071041680107 บ้านจำปาโนนสะอาดหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)192836----1028136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100856801011041680101 บ้านหนองนาคำหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)854301121516--537222428ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410100866801021041680102 บ้านหนองหว้าหนองไผ่หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)3221226----15481911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100876801031041680103 บ้านหนองแกหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)82306----38853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100886801041041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)252736----988127ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1