สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410100086800461041680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 36โคกสะอาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042-214513- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680047www.NIKOM5.COM17.3226280651102.649437189
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 57โคกสะอาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)0650815719nasomboon@hotmail.co.th 17.342026102.632522
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์8โคกสะอาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)koksaart@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168004917.355665253102.640559661
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา10โคกสะอาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042248892nongsawan0012@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168005317.3820615102.6023884
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)5เชียงพิณเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042263545boonkwang0616@gmail.com -17.4111504961102.734166406
410100136800541041680054 บ้านหนองโอนหนองฮาง7เชียงพิณเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)-thorn2512_@hotmail.com -17.410133102.692134
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณ1เชียงพิณเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042263708wichian25600000@gmail.com http://portal.bopp-obec.info/obec256017.4178203553102.725282425
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยา6เชียงพิณเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)099170411941010017@udn1go.th www.bcyudon.com17.3845089634102.735857204
410100416800511041680051 บ้านนาแอง3นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042201046chumchonnikom2school@hotmail.co.th -17.3925280795102.705457807
410100426800451041680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 27นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042-237144- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168005017.3418587583102.670044113
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนา8นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)0894166044nongkhunlaolak@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168004017.356446102.657764
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042201020 17.369368205102.715360522
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม12นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042201067- -17.3614163416102.698221207