สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100086800461041680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)3321106----14381811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)102376----47863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)11166----17722ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาโคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)162726403--128111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)112626----73895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100136800541041680054 บ้านหนองโอนหนองฮางเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)483886----13691512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)252876----1128149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยาเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)122466----58875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100416800511041680051 บ้านนาแองนิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)272796----1068136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100426800451041680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)122306----42851ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนานิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)253736----989116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยานิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)212846573--162111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรมนิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)52476----52873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1