สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410102236806501041680650 บ้านดอนเดื่อ9บ้านโคกสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)042-220265Aoy.03.Thamarit@gmail.com -17.792964103.027206
410102246806511041680651 บ้านดอนบาก311บ้านโคกสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)0984989761khok1่june@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168066217.7908123103.0490261
410102256806621041680662 โคกโพธิ์วิทยา1บ้านโคกสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)0898416731nanamchum41010226@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168066317.7846133155102.993174174
410102266806631041680663 บ้านนาน้ำชุ่ม5บ้านโคกสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)0-4222-0266banyuad@hotmail.com -17.7724045103102.968064088
410102276806641041680664 บ้านยวด2บ้านยวดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)0422216102nooni67@hotmail.com -17.7469418901103.046882898
410102286806651041680665 บ้านชาด6บ้านยวดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)042220267n_o_i_s@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168066617.7375280587103.00260365
410102296806661041680666 บ้านนามั่ง3บ้านยวดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)- -17.7118438825103.05506324
410102306806671041680667 บ้านน้ำเที่ยง2บ้านหินโงมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)0981015837 http://www.17.747182103.068742
410102316806681041680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว4บ้านหินโงมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)- -17.716299778103.103873134
410102326806691041680669 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา6บ้านหินโงมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)042220270- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168067017.7267668719103.080925353
410102336806701041680670 บ้านหินโงม7บ้านหินโงมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)042180554- 17.7618011967103.098860085