สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410102236806501041680650 บ้านดอนเดื่อบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)242696433--136111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102246806511041680651 บ้านดอนบากบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)182666----848119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102256806621041680662 โคกโพธิ์วิทยาบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)4721086553--210111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102266806631041680663 บ้านนาน้ำชุ่มบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)4721787623--287122416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102276806641041680664 บ้านยวดบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)312776223--130111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102286806651041680665 บ้านชาดบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)272856----1128146ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102296806661041680666 บ้านนามั่งบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)3221086823--222112013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102306806671041680667 บ้านน้ำเที่ยงบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)132496----62884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102316806681041680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้วบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)132876----1008138ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102326806691041680669 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)112366----47866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102336806701041680670 บ้านหินโงมบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)272966243--147111314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2