สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410101196804731041680473 ชุมชนกุดหมากไฟ9กุดหมากไฟหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)042-12529541010120@udn1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168047417.0882403712102.607268163
410101206804741041680474 บ้านโคกล่าม3กุดหมากไฟหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)4101121@udn1.go.th http://- เว็บไhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680475ซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)17.0707642727102.623983026
410101216804751041680475 บ้านหนองแวงจุมพล7กุดหมากไฟหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)0846867726 17.0412046964102.623083452
410101446804801041680480 บ้านดงบัง6อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)0806013556- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168048117.0921970538102.56843791
410101456804811041680481 บ้านโนนชัยศรี5อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)0872153156 17.108561551102.554868698
410101466804761041680476 บ้านหนองบัวเงิน7อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)089790363941010147@udn1.go.th 17.065214888102.585512505
410101476804771041680477 บ้านอูบมุง1อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)042286934cu.sirikoung@gmail.com -http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168047817.1120946606102.593418625
410101486804781041680478 บ้านห้วยไร่4อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)0854511033- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168047917.1024336239102.593693076
410101496804791041680479 บ้านโคกผักหอม2อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)081-2608558 17.0797865681102.580091357