สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101196804731041680473 ชุมชนกุดหมากไฟกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)6321776533--293112716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101206804741041680474 บ้านโคกล่ามกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)232776----1008139ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101216804751041680475 บ้านหนองแวงจุมพลกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)4321436----18682311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101446804801041680480 บ้านดงบังอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)112416----52874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101456804811041680481 บ้านโนนชัยศรีอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)92536----62884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101466804761041680476 บ้านหนองบัวเงินอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)222476----69894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101476804771041680477 บ้านอูบมุงอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)312816193--131111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101486804781041680478 บ้านห้วยไร่อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)262636----898115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101496804791041680479 บ้านโคกผักหอมอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)3921346553--228112115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3