สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410100626800251041680025 บ้านตาด1บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)042214156- -17.31003102.78683
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน5บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)- 17.2829352119102.802741528
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อ9บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0857392552- -17.2675356252102.803223616
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์10บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0819541445- -17.2622349036102.770503314
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรือง11บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)042220234- www.jcbaninplang.com17.3127814363102.742597591
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง8บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)-phansueksongkho@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680059&Area_CODE=410117.2635923102.7402862
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์3บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0935524126- -17.295249102.733812
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม2บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)-- www.banluamschool.ac.th17.2257523102.742202783
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาว5หนองไฮเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)042-2201420 017.3286324102.7102676
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยา1หนองไฮเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0- https://nsap.ac.th/17.2738994102102.712029219
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข6หนองไฮเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0927982467- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168006317.2794443921102.701590061
410101056800631041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง7หนองไฮเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0816703562kokladschool@gmail.com -17.2941678778102.683369815
410101066800641041680064 บ้านโคกลาด8หนองไฮเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0899424179- -17.2264899122102.718130729