สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100626800251041680025 บ้านตาดบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)53223111----284132214ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดินบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)152576----72895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)212626----838106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)192646----838105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรืองบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)82476----55874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลงบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)192596----788105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)262936----11981511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขามบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)202446----64886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาวหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)192526----71895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยาหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)3521136583--206111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุขหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)3621266803--242112215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101056800631041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทองหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)3721426----17982212ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101066800641041680064 บ้านโคกลาดหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)4021516673--258112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3