สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410100286800881041680088 บ้านเชียงพัง3นากว้างเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)04212703041010029@udn1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168008917.5066648525102.744132578
410100296800891041680089 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา1นากว้างเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042129429- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168009017.5073708991102.759098227
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
9นากว้างเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042-220004-- --17.4869622658102.743897885
410100516800781041680078 บ้านเม่น7บ้านขาวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)baankhaw@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168007917.5657137543102.800970599
410100526800791041680079 บ้านขาว11บ้านขาวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042218166 17.5544233616102.790879268
410100536800801041680080 บ้านดู่5บ้านขาวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)meoy_m28@hotmail.com -17.5489230098102.718171699
410100546800811041680081 บ้านหัวบึง3บ้านขาวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)0813805616- -17.553413486102.752935588
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือน2บ้านขาวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042 206368 17.5333557336102.768526668
410100716800131041680013 บ้านเลื่อม1บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042124158wichuda.aoao@gmail.com -17.4287241715102.761796373
410100906801081041680108 บ้านพรสวรรค์14หนองนาคำเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042290407ronnapum1011@gmail.com -17.3766822102.8571619
410100916800171041680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)4หนองบัวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042223184dongudom@outlook.com -17.3826343102.83531564
410100926800191041680019 บ้านดงอุดม5หนองบัวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)0422234300 -17.4052282575102.82253623
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อย7หนองบัวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042126040manonschool2023@gmail.com 17.43881102.797383
410101176800861041680086 หนองสำโรงวิทยา8หมูม่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042223529junpen1968@hotmail.com http://www.mumonvit.com/17.4498654765102.786154274