สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100286800881041680088 บ้านเชียงพังนากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3021056----13581711ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100296800891041680089 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษานากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3321476----18082311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--22----221-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100516800781041680078 บ้านเม่นบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)212776----988128ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100526800791041680079 บ้านขาวบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)82586----66884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100536800801041680080 บ้านดู่บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)302526----828106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100546800811041680081 บ้านหัวบึงบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3621226483--206111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือนบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3721356663--238112216ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100716800131041680013 บ้านเลื่อมบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)2731486703--245122017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100906801081041680108 บ้านพรสวรรค์หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)11206----2173-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100916800171041680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)64330012----364152419ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
410100926800191041680019 บ้านดงอุดมหนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)152606193--9411910ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อยหนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)133206----33943ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101176800861041680086 หนองสำโรงวิทยาหมูม่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)392304121987--541212627ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5