สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่8นาดีเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)_kudlingngoschool@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168003917.3488347092102.736652945
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก4นาดีเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)042220297na-ang@hotmail.com -17.328512102.725687
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)4บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม) http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168002417.3507459028102.829188108
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้ง3บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)042292617xamraa362@gmail.com www.thai-school.net/nongtoom17.3451121829102.818825394
410100586800071041680007 บ้านหนองตูม2บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)042123104banjunsiwilaischool@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168000417.3547777102.7793683
410100596800041041680004 บ้านจั่นศรีวิไล1บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)042341618buymisunita807@gmail.com -17.3552262345102.807907805
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึก9บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)0898747499- -17.3331977229102.783520147
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)042292420- -17.3616877026102.817547321
410101126800081041680008 อนุบาลอุดรธานี1หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)0422442699admin@bmk.in.th http://www.bmk.in.th17.4161668007102.793922424