สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)172466----63887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแกนาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)72396----46864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)61666----727104ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้งบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)3421696923--295112716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100586800071041680007 บ้านหนองตูมบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)2721047----13191511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100596800041041680004 บ้านจั่นศรีวิไลบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)3921016----14081810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึกบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)102586----68895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--415453--8681110ปกติประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101126800081041680008 อนุบาลอุดรธานีหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)546182,85469----3,4008739142ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7