สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410102186806571041680657 บ้านเชียงดา1เชียงดาสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)042-14560841010219@udn1.go.th -17.8612549319103.02599023
410102196806581041680658 บ้านแมดวิทยาคม2เชียงดาสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)0422202600879447588phatrada2524@gmail.com -17.8717588971103.081515439
410102206806591041680659 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)3นาสะอาดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)0804844009Chaifong2519@hotmail.co.th -17.8376105106103.053605284
410102216806601041680660 บ้านไชยฟอง6นาสะอาดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)-nasaard_school@hotmail.com www.nasaard.com17.826176555103.020698511
410102226806611041680661 บ้านนาสะอาด1นาสะอาดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)0951821343dondua2482@thaimail.com www.donduaschool.com17.8430816912103.045751691
410102346806551041680655 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)3สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)042276270DPT.SCHOOL@HOTMAIL.COM 017.8336676836103.114576448
410102356806561041680656 บ้านดงผักเทียม5สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)0810523945anubansangkhom@gmail.com -17.8334773718103.074191809
410102366806491041680649 อนุบาลสร้างคอม10สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)042276299goggog.gog@hotmail.com -17.8306380456103.089872003
410102376806521041680652 บ้านท่าเสียว7สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)042220269 17.7857722218103.100093901
410102386806531041680653 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา6สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)098109687841010239@udn1.go.th https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Fweb%2F%3FSchool_ID%3D1041680654%26fbclid%3DIwAR2wnX9RpVDOx--0Hk9v6a5xzmWsNjdXLWkwpc17.8032178362103.088477254
410102396806541041680654 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
8สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)042276272 17.813899103.058248