สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410102186806571041680657 บ้านเชียงดาเชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)202896463--155111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102196806581041680658 บ้านแมดวิทยาคมเชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)282726243--124111113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102206806591041680659 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)นาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)122636----75896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102216806601041680660 บ้านไชยฟองนาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)52165----21731ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102226806611041680661 บ้านนาสะอาดนาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)82316----39852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102346806551041680655 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)1195----10621ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102356806561041680656 บ้านดงผักเทียมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)32226----25833ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102366806491041680649 อนุบาลสร้างคอมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)82427712----359162218ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
410102376806521041680652 บ้านท่าเสียวสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)302986----12881611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102386806531041680653 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยาสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)192466----65884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102396806541041680654 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--21----2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1