สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410101666804281041680428 บ้านโนนสวาง7เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)si_jitjaroen@hotmail.co.th http://data.bophttp://p-obec.info/web/?School_ID=104168042617.6024826138103.089223487
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบ3เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)0929453659- -17.6263538611103.080704212
410101686804271041680427 บ้านนาพัง2เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)-- www.taohaischool.com17.6156783883103.061918485
410101696804231041680423 บ้านเตาไห1เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)0819546144- -17.6348047381103.055979609
410101706804241041680424 บ้านหม้อ4เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)-phatchareeya4245@gmail.com -17.655105103.072697
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ5เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)0854538926์ืnabuaphai.9school@gmail.com www.41010172@udn1.go.th17.6457552103.0795191
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงิน2บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)04214677241010194@udn1.go.th -17.6840859376103.046935201
410101946804161041680416 บ้านหนองผง5บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)04214678941010195@udn1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168041717.681479103.051758
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)3บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)042220224 17.6914084103.0025686
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่าง7บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)nongkungschool99@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?School_ID=104168041917.6523979936103.026037761
410101986804191041680419 บ้านหนองกุง6บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)042180284answernaka7@gmail.com -17.6828899767103.082200885
410101996804201041680420 บ้านดงขันทอง10บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)04222022141010200@udn1.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168042117.6764932315103.014607188
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญ9บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)0817803390applenaja2557@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168037017.7006153103.0691551