สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101666804281041680428 บ้านโนนสวางเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192496----68893ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)132326----45864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101686804271041680427 บ้านนาพังเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)142286----42854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101696804231041680423 บ้านเตาไหเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)182686473--133111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101706804241041680424 บ้านหม้อเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)142586----72895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)182446----62884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงินบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)2121026823--205111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101946804161041680416 บ้านหนองผงบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192356----54873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)202596----798105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่างบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)302646----948125ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101986804191041680419 บ้านหนองกุงบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192716----908116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101996804201041680420 บ้านดงขันทองบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)92366----45864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)92346----43854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1