สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101226804991041680499 บ้านหนองแซงสร้อย7น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--161171332191161181161121271108691221161473----------------1881117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101236805011041680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์3น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--418112231131101417141416------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101246805021041680502 บ้านน้ำพ่น1น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--18119137214113121115117119199617119181443----------------1801116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101256805031041680503 บ้านเลา2น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--2191112315171519181376------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101316804961041680496 บ้านหนองบัวบาน3หนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--1211612821811811911811412411116------------------------139817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101326804971041680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 15หนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--9113122291415171161101516------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101346805001041680500 บ้านหนองอ้อน้อย8หนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--614110231715171--71295------------------------3976-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101356804911041680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว4หนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--1611513121011817119113121696------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101366804891041680489 อนุบาลหนองวัวซอ5หนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--65266313156437338931043703743474189227837932498----------------8543128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT