สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101726803901041680390 บ้านนาบัวไผ่วิทยา9นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--617113218117181221161171986------------------------111814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101736803911041680391 บ้านยางซอง10นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--14112126212191171111141131766------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วง7นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--711111821111111618112171656------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดม11นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--13191222161131201161141151946------------------------116815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาด4นาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--61811421015112171111151606------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา9สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--7161132616111112110151506------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102076803941041680394 บ้านทอนดอนยาว4สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--1011412421811111911811912511106------------------------134817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102086803961041680396 บ้านสร้างแป้น2สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--1411813222412211612211411811166------------------------148819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102096803971041680397 บ้านหว้าน5สร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--9181172712181719151386------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT