สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา6หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042221581nonglekschool2563@gmail.com -17.4233581392102.806850672
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็ก9หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042245852nongtu.school@gmail.com 17.4105012373102.811216364
410101106800161041680016 บ้านหนองตุ2หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042242807banmungudon1@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168002117.392927373102.824553251
410101116800211041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคี2หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)0821230325anubanud@yahoo.com http://school.obec.go.th/anubanudo17.3810654843102.816243264
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้ง0หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042244294bandonudom@gmail.com http://http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php17.4016327287102.790855976
410101156800051041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)7หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042237680 https://bns.thai.ac/17.3888311102.7887823
410101166800151041680015 บ้านหนองบัว14หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042244735phanida_1964@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680086&Area_CODE=410117.3963507672102.807194409