สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยาหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)182706----888115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็กหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)122476----59874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101106800161041680016 บ้านหนองตุหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)2431146----13891512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101116800211041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคีหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)3521006533--188111715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้งหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)16561,799489872630483,2558837145ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101156800051041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)162306----46863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101166800151041680015 บ้านหนองบัวหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)22212581013--248131915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3