สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้ง0หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042244294bandonudom@gmail.com http://http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php17.4016327287102.790855976