สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้งหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)16561,799489872630483,2558837145ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7