ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองกุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010198
PERCODE 6 หลัก680419
กระทรวง 10 หลัก1041680419
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongkung
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042180284
อีเมล์แอดเดรสanswernaka7@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6828899767
Longitude
103.082200885

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน