ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเสาเล้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010130
PERCODE 6 หลัก680487
กระทรวง 10 หลัก1041680487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสาเล้า
ชื่อ (อังกฤษ)BAN SAO LAO
หมู่ที่3
ถนนอุดร - กุดหมากไฟ
หมู่บ้าน
ตำบลโนนหวาย
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042286924
อีเมล์แอดเดรส41010131@udn1.go.th
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1263727541
Longitude
102.579987771

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน