ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านถ่อน #เลิกสถานศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก99999998
PERCODE 6 หลัก
กระทรวง 10 หลัก1041680014
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ่อน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน