ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
รหัส
SMIS 8 หลัก41010239
PERCODE 6 หลัก680654
กระทรวง 10 หลัก1041680654
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)Koksawang
หมู่ที่8
ถนน_
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างคอม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042276272
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.813899
Longitude
103.058248

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน