ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดงผักเทียม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010235
PERCODE 6 หลัก680656
กระทรวง 10 หลัก1041680656
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงผักเทียม
ชื่อ (อังกฤษ)Dongphaktieam
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างคอม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0810523945
อีเมล์แอดเดรสanubansangkhom@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8334773718
Longitude
103.074191809

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน