ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010234
PERCODE 6 หลัก680655
กระทรวง 10 หลัก1041680655
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)bannoonukhoo(panksanvittaya)
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างคอม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042276270
อีเมล์แอดเดรสDPT.SCHOOL@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8336676836
Longitude
103.114576448

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน