ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหินโงม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010233
PERCODE 6 หลัก680670
กระทรวง 10 หลัก1041680670
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินโงม
ชื่อ (อังกฤษ)Banhin-ngom
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านหินโงม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042180554
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7618011967
Longitude
103.098860085

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน