ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010232
PERCODE 6 หลัก680669
กระทรวง 10 หลัก1041680669
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)bansrichomchuenboonchitwittaya
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านหินโงม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220270
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680670
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7267668719
Longitude
103.080925353

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน