ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010231
PERCODE 6 หลัก680668
กระทรวง 10 หลัก1041680668
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Bantaringchan-sangkhaw school
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านหินโงม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.716299778
Longitude
103.103873134

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน