ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านน้ำเที่ยง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010230
PERCODE 6 หลัก680667
กระทรวง 10 หลัก1041680667
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเที่ยง
ชื่อ (อังกฤษ)NAMTIANG
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านหินโงม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0981015837
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.747182
Longitude
103.068742

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน