ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านชาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010228
PERCODE 6 หลัก680665
กระทรวง 10 หลัก1041680665
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHAD
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านยวด
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220267
อีเมล์แอดเดรสn_o_i_s@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680666
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7375280587
Longitude
103.00260365

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน