ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดอนเดื่อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010223
PERCODE 6 หลัก680650
กระทรวง 10 หลัก1041680650
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)bandondua
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-220265
อีเมล์แอดเดรสAoy.03.Thamarit@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.792964
Longitude
103.027206

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน