ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาสะอาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010222
PERCODE 6 หลัก680661
กระทรวง 10 หลัก1041680661
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)ban-na-sa-ard
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาสะอาด
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0951821343
อีเมล์แอดเดรสdondua2482@thaimail.com
เว็บไซต์www.donduaschool.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8430816912
Longitude
103.045751691

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน