ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านไชยฟอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010221
PERCODE 6 หลัก680660
กระทรวง 10 หลัก1041680660
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไชยฟอง
ชื่อ (อังกฤษ)banchaifong
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาสะอาด
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnasaard_school@hotmail.com
เว็บไซต์www.nasaard.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.826176555
Longitude
103.020698511

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน