ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010220
PERCODE 6 หลัก680659
กระทรวง 10 หลัก1041680659
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAWA(Santiraspittayakom)
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาสะอาด
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0804844009
อีเมล์แอดเดรสChaifong2519@hotmail.co.th
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8376105106
Longitude
103.053605284

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน