ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านแมดวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010219
PERCODE 6 หลัก680658
กระทรวง 10 หลัก1041680658
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแมดวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Banmadwitayacom
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงดา
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0422202600879447588
อีเมล์แอดเดรสphatrada2524@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8717588971
Longitude
103.081515439

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน