ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ดงยางวังโตนวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010217
PERCODE 6 หลัก680389
กระทรวง 10 หลัก1041680389
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดงยางวังโตนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)DONGYONGWUNGTONEWITTAYA
หมู่ที่18
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-180290
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6068445
Longitude
102.9910457

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน