ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010216
PERCODE 6 หลัก680388
กระทรวง 10 หลัก1041680388
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsantornonsangkom
หมู่ที่13
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220219
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6570712819
Longitude
102.990872989

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน